Euromobile Moving Billboards

In het onderstaande overzicht staan een groot aantal vaktermen die direct of indirect kunnen worden gerelateerd aan de promotievoertuigen van Euromobile Moving Billboards. Klik hier om terug te gaan naar onze homepage.
Above the line

Niet-gedifferentieerde (zelfde boodschap voor iedereen) massacommunicatie die gebruik maakt van de traditionele massamedia, zoals TV, radio, affiches, kranten, tijdschriften, enz. Ze wordt vooral gebruikt om een nieuw merk in de kijker te plaatsen (naambekendheid) en om het imago van een product of dienst te versterken. Mobiele billboards behoren tot deze marketingvorm.

Below the line

Acties om een product of dienst te promoten door middel van promotieacties of direct marketingacties. Een promotieteam wordt bijvoorbeeld ingezet ter ondersteuning van een mobiel billboard om de consument direct en persoonlijk te benaderen.

Billboard

Billboards (reclameborden) zijn reclame-uitingen die in de openbare ruimte geplaatst worden en daarmee tot de buitenreclame gerekend worden. Billboards zijn een perfect medium voor brand-building.

Billboard auto

Deze billboardauto combineert de mobiliteit van een auto met de attentiewaarde van een billboard.

Billboard fiets

Dit kleine mobiele billboard wordt achter een fiets, brommer of scooter gehangen en kan daarom uitstekend in en om drukke winkelcentra worden geposteerd. De fiets kan snel van locatie wisselen en de reclameboodschap op verschillende plekken verspreiden.

Buitenreclame

Buitenreclame is de algemene benaming voor borden met een reclameboodschap die op de openbare weg zijn geplaatst. De opvallendste reclameuitingen op straat zijn wel de billboards en abri's.

Eurosampler

Dit moving Billboard is een combinatie tussen de panoramique en een samplingvoertuig.

Het moving billboard is voorzien van voorraad ruimtes die voorzien kunnen worden van flyers tot samples. Door deze combinatie is dit billboard ideaal om above the line campagnes te combineren met below the line campagnes.

EuroTube

Mobiel billboard dat uit drie verticale vlakken bestaat. Het voertuig is klein en daarom goed inzetbaar in de binnenstad. Om extra aandacht te trekken wordt de tube 's avonds van binnenuit verlicht.

GPS-controle

De methode waarmee Euromobile de campagne op afstand bij kan houden en monitoren.

Mobiel billboard

Een mobiel billboard is een billboard dat op een voertuig is bevestigd. Op deze manier is het niet plaatsgebonden en kunnen meerdere locaties worden aangedaan. Er zijn verschillende vormen mobiele billboards. Bekijk hiervoor de modellen aan de linkerzijde van de website.

Mobiele Affichage

Klassieke affichages zijn plaatsgebonden, mobiele affichages zijn daarentegen bevestigt op voertuigen en zijn om die reden mobiel.

Mobile Billboard

De Engelse benaming voor mobiele billboards. Kijk voor meer informatie over mobile billboards bij 'mobiel billboard' en 'mobiele affichage'.

Moving Billboard

Deze Engelse term staat voor billboards die middels een voertuig rondgereden kunnen worden. Om deze reden worden dergelijke billboards 'moving' genoemd.

Out-of-home

Bij out-of-home advertising wordt de consument met een reclameboodschap geconfronteerd op het moment dat hij of zij buitenshuis is. Dit staat in contrast met het adverteren via print, televisie, radio of internet, daar consumenten vaak thuis of op het werk met deze vormen worden geconfronteerd. (Mobiele) billboards zijn een goed voorbeeld van out-of-home advertising.

Podiumwagen

Mobiele billboard vorm waarbij het podium van het voertuig op elke gewenste manier aangekleed kan worden. Het grote voordeel van podiumwagens is de mogelijkheid om driedemensionale uitingen te realiseren.

Promobike

Een promobike is een fiets waarachter een billboard op een trailer wordt gekoppeld. Promobikes zijn klein en kunnen om die reden gemakkelijk in de binnenstad worden ingezet, hetgeen met grotere mobiele billboards niet op alle plaatsen mogelijk is.

Promofiets

Promofietsen zijn de meest mobiele vorm van mobiele billboarding. Doordat een promofiets zo wendbaar is, kan deze op vele verschillende plekken komen.

Promotievoertuig

Een voertuig waarmee merken, producten en of diensten kunnen worden gepromoot. Door promotie via promotievoertuigen te voeren, heeft de communicatieboodschap een groter bereik.

Showroom auto

Deze auto met ingebouwde showroom kan op zorgvuldig geselecteerde locaties worden ingezet. De auto kan naar plekken worden gereden waar de concentratie mensen het hoogst is. Zo zijn het bereik en rendement altijd maximaal. De showroom met vitrine is volledig naar wens in te richten.

NL EN

Bel me terug